top of page
Over

Mena Katab

Iedereen loopt weleens tegen iets aan. Of het nu iets groots of kleins is: we ervaren allemaal weleens moeilijkheden binnen bepaalde aspecten van ons leven. Echter kunnen deze problemen moeilijk te bespreken zijn met anderen. Het hebben van een psychische aandoening, bijvoorbeeld, is nog altijd een groot taboe binnen verschillende gemeenschappen. Om deze reden ben ik ook begonnen met bloggen over geestelijke gezondheid: Ik wou mensen graag laten zien dat deze opgelegde stigma's grotendeels niet kloppen met de werkelijkheid. Ik schrijf over mijn eigen geestelijke gezondheid en de levenslessen die ik heb geleerd de afgelopen jaren, eveneens de kennis die ik vanuit mijn opleiding heb opgedaan. Om dit onderwerp verder bespreekbaar te kunnen maken, hou ik mij bezig met verschillende activiteiten binnen het werkveld.

Ervaringsdeskundigheid

Ik geloof in de kracht van de ervaring. Het kan soms lastig zijn voor een cliënt om een vertrouwensband op te bouwen met zijn of haar coach als de cliënt zich niet begrepen voelt. Een band met de cliënt is erg belangrijk om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Hierbij helpt het als je overeenkomstige eigenschappen hebt. Dit kan bijvoorbeeld etnische achtergrond zijn, maar ook eigen ervaring met de hulpvraag en gestelde doelen. Daarom zet ik, naast mijn psychologieachtergrond, ook ervaringsdeskundigheid in om de juiste begeleiding te kunnen bieden. Als professional heb je niet alleen de geleerde vaardigheden en kennis vanuit de opleiding nodig om een cliënt te kunnen helpen, maar ook ervaringsdeskundigheid. Door ervaringskennis met de methoden kunnen cliënten worden ondersteunt bij het herstelproces. Daarnaast toont de ervaringsdeskundige met eigen herstelproces het bestaan van het vermogen om te ​herstellen aan. Lees mijn persoonlijke verhaal hier

AirBrush_20200310115902.jpg
Ervaringsdeskundigheid
Ervaring en Opleiding
Interview over het werk dat ik verricht heb bij Stichting JIJ

Expertise gebied

Omdat elk mens uniek is, heeft iedereen het meeste baat bij hulp op maat. Maar toch wordt er binnen de hulpverlening en de sociale sector niet altijd rekening gehouden met de uniekheid van de mens. Natuurlijk is dit niet mogelijk om voor zoveel mensen aanbod op maat te bieden.  Maar het is wel mogelijk om te kijken naar een groep mensen met ongeveer gelijke eigenschappen zoals cultuur en religie. Als ervaringsdeskundige heb ik gemerkt dat dit helaas nog steeds niet het geval is. Daarom zet ik me in voor de mensen met een niet-westerse migratieachtergrond als voor organisaties die werken met deze doelgroep.Lees mijn persoonlijke verhaal hier

Ervaring
Opleiding | Certificaties

2017 - heden Ervaringsdeskundige

Als ervaringsdeskundige heb ik gewerkt met verschillende doegroepen en mensen. Ik heb ervaring het geven van advies, coaching, counseling, trainingen, lezingen en meer. 

Cultuursensitive benadering | Stichting JIJ

Tijdens het project, dat gericht was op cliënten met een niet-westerse migratieachtergrond, heb ik ervaring opgedaan met advies geven, op zowel organisatieniveau als cliëntniveau, en het ontwikkelen en geven van voorlichtingen.

Psychologie | Verkorte bachelor voor doorstroom

Master Klinische Psychologie

Bachelor of Science | In opleiding

Klinische Psychologie | Toegegepaste Psychologie Hogeschool Saxion 

Bachelor of Science 

Mijn afstudeeronderzoek is een praktijkonderzoek voor Stichting JIJ. Dit betreft een kwantitatief onderzoek over het hulpzoekgedrag bij psychische klachten van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen |

Euregionaal Congresburo

Certificaat

Peer Educator MIND young Academy Diverson

 

Als ervaringsdeskundige geef ik gastles | workshops  aan jongeren over maatschappelijke vraagstukken waarin ik mijn eigen ervaring betrek. Dit zijn thema's als het bespreekbaar maken van psychische klachten en geldproblemen. 

Arabische Taal & Cultuur | Hogeschool van Amsterdam

Certificaat

Coach Werkervaringsstage | Gemeente Rotterdam

Certificaat

2016

Preventietrainer | Stage

Trainingen geven aan kinderen met lichte psychische klachten

Informatieverwerking van mensen met autisme | Hogeschool Saxion

Certificaat

Veiligheid bieden aan suïcidale patiënten | Hogeschool Saxion

2015

Coach | Gemeente Rotterdam

Certificaat

Begeleiden van gezinnen en cliënten binnen verschillende leefgebieden

2014

Jongerencoach | Humanitas 

Begeleiden van jongeren in verschillende leefgebieden

* In opleiding

Expertise gebied
Ervaring
bottom of page