top of page

Leven met psychische klachten binnen 2 culturen

Stigma’s en taboes maken het bespreken van psychische klachten enorm moeilijk. Dit zorgt vaak voor verergering van de klachten. Ook binnen de Nederlandse gemeenschap blijft dit een taboe. Daarom heb ik voor de MIND Young Academy meegewerkt aan dit onderwerp om psychische klachten bespreekbaar te maken onder jongeren. Voor jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond is er nog een extra struikelblok om dit bespreekbaar te maken, namelijk: de kloof die er is tussen de cultuur van huis en de cultuur van buiten. Het constant leven tussen twee culturen is niet altijd even makkelijk. Je moet je blijven aanpassen. Dit speelt een grote rol bij de identiteitsontwikkeling van deze jongeren. Ook ik heb hiermee te maken gehad. In die tijd voelde ik mij erg alleen en onbegrepen. Maar hoe kan een ander jou begrijpen, als je je zelf niet begrijpt? Daarom heb ik hulp gezocht op verschillende manieren. Hieruit volgde diagnoses die mijn leven hebben veranderd. Mensen zeggen vaak dat we elkaar niet moeten labelen. Maar deze labels hebben mij juist geholpen. Want hoe kan je iets oplossen zonder te weten wat het probleem is? Dit heeft mij ruimte gegeven om mijzelf beter te leren kennen en beter kon omgaan met de psychische klachten en druk die ik ervoer destijds. Leer daarom goed jezelf kennen en blijf doorzetten.


0 opmerkingen
bottom of page