top of page
Mena Katab
 

Mena Katab

 

Elk mens is een expert in het zelf-zijn. Met de juiste begeleiding kun je leren meer uit jezelf te halen.
Mena Katab
 

Mena Katab

 

Elk mens is een expert in het zelf-zijn. Met de juiste begeleiding kun je leren meer uit jezelf te halen.
 

TOEGEPAST PSYCHOLOOG

Personal coaching

Elk mens is een expert in het zelf-zijn. Met de juiste begeleiding kun je leren meer uit jezelf te halen.Tijdens coaching leer je jouw unieke handleiding kennen. Als je vastloopt in bepaalde gebieden in je leven, kan ik, als coach, jouw begeleiden in het opstellen en behalen van je doelen of, als therapeut, helpen bij problematiek die je ervaart. Verandering kan echter niet plaatsvinden als we geen inzicht hebben in de oorzaak. Samen met je coach start je met verheldering van de ongewenste situatie en werk je naar jouw doelen toe. 

Problemen waarin ik jou zou kunnen begeleiden zijn: studie- en werkproblemen ​(bijv. planning, werkdruk, motivatie, time-management), ongewenste gewoonten, (bijv. nagelbijten, snoepen, internet) spanningsproblemen (bijv. piekeren, slaapproblemen, buik- of hoofdpijn), angstklachten (bij. sociale angst, dwangklachten, faalangst), stemmingsklachten​, en  assertiviteit. 

 

Elke coachingstraject is uniek en daar hoort een unieke werkwijze bij. Als Toegepast Psycholoog gebruik ik verschillende methodieken. Er wordt  zoal gewerkt met Oplossingsgerichte Therapie, Motiverende Gespreksvoering, Systeemtheorie en Cognitieve gedragstherapie. 

Wilt uw meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact  op. 

coaching

methodieken

Coaching

Advies voor de werkgever

Soms kan het voor organisaties, instellingen en stichtingen moeilijk zijn om bepaalde doelgroepen te bereiken. Vanuit de hulpverlening en sociale sector hebben bepaalde doelgroepen nog steeds moeite met het vinden van aansluiting. Dit geldt ook voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Etnocentrisme is een factor waar vele niet-westerse cliënten mee te maken krijgen; de houding waarbij de eigen omgeving, het eigen volk of eigen cultuur bewust of onbewust als maatstaf gebruikt wordt om de rest van de wereld te beoordelen. Zo kan wat  u traditioneel beschouwd, voor een ander de norm zijn. Ieder kijkt via zijn of haar eigen bril naar de wereld toe. Daarom zal het aanbod dat u acht als passend, niet per se passen bij iemand van een ander cultuur. U zou baat kunnen hebben bij onderzoek en advies over dit onderwerp. 

 

Wilt uw meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact  op.

advies

adviesgesprek

Trainingen 

omgaan met niet-westerse cliënten

trainingen

Wilt u uw medewerkers of vrijwilligers  bijscholing of training bieden bij het omgaan met cliënten met een niet-westerse migratieachtergrond? Dan kan bijscholing over de omgang met deze cliënten wellicht iets voor u betekenen.

Dit programma is een verlenging van de voorlichting "Opgroeien in het Westen met psychische klachten". Het programma is gericht op mensen met een islamitische achtergrond. Voor deze doelgroep is het bespreken van psychische klachten erg moeilijk, vanwege de grote taboe en opgelegde stigma's. Om cliënten te bereiken en adequate hulp te kunnen bieden, moet er eerst inzicht zijn in het probleem. De training is gericht op inzicht leveren in de belevingswereld van een persoon met een niet-westerse migratieachtergrond en geeft handvaten mee voor het omgaan met deze doelgroep.

 

Wilt u graag trainingen kunnen verzorgen met betrekking tot een ander onderwerp? Neem dan gerust contact  op. 

training

Voorlichting & Inspiratie

opgroeien in het westen met psychische klachten

Voorlichting introductie van geestelijke gezondheidsproblematiek binnen de islamtische gemeenschap

Iedereen loopt weleens tegen iets aan. Of het nu iets groots of kleins is: we ervaren allemaal weleens moeilijkheden binnen bepaalde aspecten van ons leven. Echter kunnen deze problemen moeilijk te bespreken zijn met anderen. Het hebben van een psychische aandoening, bijvoorbeeld, is nog altijd een groot taboe binnen verschillende gemeenschappen. Waarop zijn deze taboes gebaseerd? Wat zegt de Islam hierover? Hoe is dit te bestrijden? Tijdens de lezing bespreek ik deze vragen, en meer, vanuit mijn eigen verhaal als vluchteling, het opgroeien in het Westen en mijn psychische klachten die ik heb ervaren vanaf mijn geboorte.


Taboes en stigma's hebben een negatieve invloed op psychische problemen en klachten. Een taboe is een iets dat niet gedaan of gezegd mag worden. Taboes komen indirect voort uit opgelegde stigma's: een negatieve houding ten opzichte van problematiek rondom geestelijke gezondheid, die iemand's reputatie kan schaden. En dit kan het probleem dus alleen versterken. Tijdens de voorlichting wordt meer verteld over sociale stigma’s binnen de islamitische gemeenschap en wat voor effect dit heeft op een persoon. 

Als gastspreker wil ik graag mensen motiveren en vooral activeren. Onderwerpen waar ik over kan spreken zijn bijvoorbeeld prestatiedruk, omzetten van negatieve gedachtes en motivatie. 

Inspirerende spreker

Ook kan dit in een persoonlijke context geplaatst worden. Elk succesverhaal is uniek. Mijn verhaal betreft het overwinnen van angsten, het afzetten tegen de cultuur waarin je bent opgegroeid, het leren omgaan met de druk van de omgeving  en mijn eigen chronische geestelijke- en lichamelijke klachten. Ik geloof in de kracht van de ervaring. Door tegenslagen leer je jezelf het beste kennen: door die aangeleerde zelfkennis leer je te reflecteren op jezelf. Dit inzicht is een belangrijke stap in de verandering die je wil brengen in je leven. Het geeft je daarnaast de kracht om je angsten te overwinnen: wie kennis heeft van zijn eigen verbeterpunten, kan hier mee leren om te gaan en verder te ontwikkelen naar de persoon die hij of zij wil zijn.

Wilt uw meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact  op. 

voorlichting

gastspreker

bottom of page