top of page
Over

Mena Katab

Iedereen loopt weleens tegen iets aan. Of het nu iets groots of kleins is: we ervaren allemaal weleens moeilijkheden binnen bepaalde aspecten van ons leven. Echter kunnen deze problemen moeilijk te bespreken zijn met anderen. Het hebben van een psychische aandoening, bijvoorbeeld, is nog altijd een groot taboe binnen verschillende gemeenschappen. Om deze reden ben ik ook begonnen met bloggen over geestelijke gezondheid: Ik wou mensen graag laten zien dat deze opgelegde stigma's grotendeels niet kloppen met de werkelijkheid. Ik schrijf over mijn eigen geestelijke gezondheid en de levenslessen die ik heb geleerd de afgelopen jaren, eveneens de kennis die ik vanuit mijn opleiding heb opgedaan. Om dit onderwerp verder bespreekbaar te kunnen maken, hou ik mij bezig met verschillende activiteiten binnen het werkveld.

Ervaringsdeskundigheid

Ik geloof in de kracht van de ervaring. Het kan soms lastig zijn voor een cliënt om een vertrouwensband op te bouwen met zijn of haar coach als de cliënt zich niet begrepen voelt. Een band met de cliënt is erg belangrijk om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Hierbij helpt het als je overeenkomstige eigenschappen hebt. Dit kan bijvoorbeeld etnische achtergrond zijn, maar ook eigen ervaring met de hulpvraag en gestelde doelen. Daarom zet ik, naast mijn psychologieachtergrond, ook ervaringsdeskundigheid in om de juiste begeleiding te kunnen bieden. Als professional heb je niet alleen de geleerde vaardigheden en kennis vanuit de opleiding nodig om een cliënt te kunnen helpen, maar ook ervaringsdeskundigheid. Door ervaringskennis met bepaalde methodieken te combineren, kunnen cliënten worden ondersteunt bij het herstelproces. Daarnaast toont de ervaringsdeskundige met eigen herstelproces het bestaan van het vermogen om te ​herstellen. Lees mijn persoonlijke verhaal hier

AirBrush_20200310115902.jpg
Ervaringsdeskundigheid
Ervaring en Opleiding
Interview over het werk dat ik verricht heb bij Stichting JIJ

Expertise gebied

Omdat elk mens uniek is, heeft iedereen het meeste baat bij hulp op maat. Maar toch wordt er binnen de hulpverlening en de sociale sector niet altijd rekening gehouden met de uniekheid van de mens. Natuurlijk is dit niet mogelijk om voor zoveel mensen aanbod op maat te bieden.  Maar het is wel mogelijk om te kijken naar een groep mensen met ongeveer gelijke eigenschappen zoals cultuur en religie. Als ervaringsdeskundige heb ik gemerkt dat dit helaas nog steeds niet het geval is. Daarom zet ik me in voor de mensen met een niet-westerse migratieachtergrond als voor organisaties die werken met deze doelgroep. Lees mijn persoonlijke verhaal hier

Ervaring
Opleiding

Toegepast Psycholoog | Ervaringsdeskundige

okt 2018 - heden

 

Vanuit persoonlijke ervaring & psychologische kennis advies, lezingen & voorlichtingen geven aan zowel organisaties, wijkteams, ziekenhuisteams als bij evenementen en buurthuizen over geestelijke gezondheid bij niet-westerse burgers en/of de uiting hiervan. Ik deel op mijn website mijn eigen ervaring en psychologische kennis met het doel om het taboe en stigma rondom psychische problematiek binnen niet-westerse culturen te verminderen en de hulpverlening een beter beeld te geven van deze doelgroep. 

Daarnaast heb ik individuele coaching gegeven aan cliënten met uiteenlopende problematiek aan de hand van een kort traject gericht op probleemverheldering, stabilisatie en toeleiding naar passend hulp. Cliënten ervaarden de volgende gerelateerde problematiek:

  • Trauma gerelateerde problematiek

  • Depressie en suïcidale gedachten

  • Eetstoornissen

  • Angststoornissen

  • Autisme

  • ADHD

  • Psychotische stoornissen

Senior Coach Forensische zorg / GGZ / LVB

Talenty

Heden

 

Advies en begeleiding bieden aan de coaches bij caseload. Begeleiding bieden bij complexe casussen. 

Behandelaar | Psycholoog Bsc

Saleem GGZ

2021 -  2022

 

Interculturele behandeling gericht op depressie, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen en traumagerelateerde problematiek.

Casemanager

Stichting Vitalis

2021 - 2023

 

Als casemanager houdt je je bezig met het werven en begeleiding van vrijwilligers (maatjes), screenen van kwetsbare kinderen en het maken en begeleiden van mooie koppelingen tussen kind en vrijwilliger.

Psychologie | Premaster Klinische Psychologie

Open Universiteit

Premaster | In opleiding

Toegegepaste Psychologie - Afstudeerrichting Klinische Psychologie

Hogeschool Saxion 

Bachelor of Science 

Certificaties

Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen |

Euregionaal Congresburo

Certificaat

Arabische Taal & Cultuur | Hogeschool van Amsterdam

Certificaat

Coach | Gemeente Rotterdam

Certificaat

Informatieverwerking van mensen met autisme | Hogeschool Saxion

Certificaat

Veiligheid bieden aan suïcidale patiënten | Hogeschool Saxion

Certificaat

Gesprekscoach 

Rode Kruis

2020 - 2021

 

Begeleiden, coachen en aansturen van vrijwilligers, meeluisteren tijdens gesprekken, coachen op gespreksvaardigheden & overige werkzaamheden

Ervaringsdeskundige

Diversion & MIND Young academy

2017 - 2019

Gastles geven over psychische gezondheid & andere maatschappelijke thema's op het voortgezet onderwijs en mbo.

Coach 

Gemeente Rotterdam

2015 

 

Begeleiden van gezinnen en cliënten binnen verschillende leefgebieden

Jongerencoach 

Humanitas

2014

 

Begeleiden van jongeren in verschillende leefgebieden

Expertise gebied
Ervaring
bottom of page